home 首頁 navigate_next 最新消息 navigate_next 學術活動
2023.09.28

10月14日曾永義院士《戲曲演進史》全卷出版新書發表會

曾永義院士《戲曲演進史》全卷出版新書發表會

 

時  間:112年10月14日(週六)10:00

地  點:國立臺灣大學文學院演講廳

主持人:洪淑苓

致  詞:鄭毓瑜、王德威、杜桂萍

導  讀:李惠綿、丁肇琴

主  辦:國立臺灣大學中國文學系

協  辦:國立臺灣大學文學院

           中央研究院中國文哲研究所

           世新大學中國文學系

           東吳大學中國文學系

           國立臺灣戲曲學院

           臺北市立國樂團

           三民書局

 

線上報名:已截止報名

活動相簿:前往瀏覽